Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2013

encorton
Dziś już doskonale rozumiem, że największym błędem, jaki możemy popełnić dla siebie samych, to pozwolenie na pozostanie dłużej w naszym życiu ludziom, którzy na to po prostu nie zasługują.
Reposted frombasia basia
encorton
Wyobraź sobie, że zdobyłaś nagrodę w konkursie:
Każdego ranka na Twoim koncie pojawi się 86 400 zł.
Nagroda ta ma jednak określone zasady,
tak jak w każdej grze.
Pierwsza zasada jest taka,
że wszystko to, czego nie wydasz w ciągu dnia,
będzie Ci zabrane,
nie możesz także przelać pieniędzy na inne konto.
Druga zasada jest taka,
że bank może zakończyć grę bez ostrzeżenia,
w każdej chwili może powiedzieć:
to koniec i zamknąć konto bez oferowania nowego.
Co byś zrobiła?
Zakładam, że kupiłabyś wszystko, czego pragniesz,
nie tylko sobie, ale także bliskim Ci osobom,
starałabyś się wydać kwotę do ostatniego grosza.
Ta gra jest prawdziwa
i każdy z nas ma takie „magiczne konto”,
tyle tylko, że nie pamiętamy o nim.
Tym magicznym kontem jest czas.
Codziennie rano budząc się, dostajemy 86 400 sekund
do przeżycia,
i zasypiając, tracimy je bezpowrotnie.
To, czego nie przeżyłyśmy, po prostu znika...
„Wczoraj” jest nie do odrobienia...
Każdego ranka od nowa dostajemy 86 400 sekund,
ale także każdego dnia
bank bez ostrzeżenia może przestać nam ten czas dawać.
Więc co zrobisz z danym Ci czasem?
Ile jest dla Ciebie wart? I jak go wykorzystasz?
— A. Witkowska
Reposted fromloveisblind loveisblind viabasia basia
encorton
1453 0640 390
encorton
4265 3c05 390
<3
encorton
7709 fc7e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
encorton
Prawda o prawdzie jest taka… że rani. Więc kłamiemy.
— Meredith Grey
Reposted fromironicdreams ironicdreams viaconfusion confusion

October 18 2013

encorton
Odkładanie wszystkiego na później jest jedną z moich specjalności, jest umiejętnością, którą doprowadziłem do perfekcji wraz z wiekiem.
— Haruki Murakami
Reposted fromconfusion confusion
encorton
3473 3bbc 390

October 16 2013

encorton
0690 8e2c 390
Reposted fromscorpix scorpix viasarkastyczna sarkastyczna
encorton
3743 08bd 390
Reposted fromalcohol alcohol viahumbug humbug

August 01 2013

encorton
encorton
5645 ee14 390
Reposted fromkfiati kfiati viaoll oll
encorton
encorton
0514 bf4a 390
encorton
encorton
6077 0049 390
encorton
5477 8803 390
Reposted fromkropq kropq viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
encorton
7186 c97c 390

July 29 2013

encorton
4153 f60a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viafuckyoulittle fuckyoulittle
encorton
To, że się do Ciebie uśmiecham, wcale nie musi oznaczać, że Cię lubię. Mogę, na przykład, wyobrażać sobie, że stoisz w płomieniach.
— Mała Mi do Ryjka
Reposted fromintryga intryga viavariance variance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl